Referat af Generalforsamling lørdag den 12. marts 2016
Best Western Hotel,
Vestre Ringvej 96, 7000 Fredericia


Vi havde følgende punkter til dagordnen:
Kl. 12.00     Frokost
Kl. 12.45     Møde med følgende dagsorden:

Velkomst ved Anne Grimsbo
 1. Valg af dirigent  - Erik Schack og referent Lisbeth Thomhav
Dirigent Erik Schack indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt iht. vedtægterne.
 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Ved Anne Grimsbo – vedlagt som kopi.
 1. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
ved Kasserer Jørgen Jensen
Kr. 179.079 kassebeholdning
Regnskabet blev godkendt
 1. Fastsættelse af kontingent. – uændret 50 pr. person
Mobilpay – der kigges på om mobilpay kan oprettes.
 1. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år.
Budgettet er ikke lavet endnu. Men kommende arrangementer er Generalforsamling og familieweekend ca. kr. 85.000 – 95.000
 1. Behandling af indkomne forslag.
Irene har bedt om at flytte generalforsamlingen fra den 1. weekend i marts til den 2. weekend i marts – Det blev vedtaget og der er ændret i vedtægterne J
 

 
 1. Valg af formand  -  Anne blev  genvalgt
   
 2. Valg af bestyrelsesmedlemmer – bestyrelsen fortsætter
   
 3. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen – Irene fortsætter gerne. Det gør Nina ligeledes.
   
 4. Valg af revisor   - Morten er genvalgt
   
 5. Eventuelt
Der blev gjort opmærksom på at Velux har en fond hvor der evt. kunne søges et beløb eller tilskud til foreningen.
Der skal finde et sted hvor vi kan holde vores hyggedag, som sidste år gik til Egeskov Slot. Odense Zoo blev nævnt som en mulighed – der blev også forespurgt om der kunne arrangeres et arrangement i Nordjylland.
Bestyrelsen bruger fremover teleslyngeanlæg så alle kan høre.
Til vores familieweekend i september kommer Freddy Meier og holder et foredrag - gå gladere hjem fra arbejde end da du kom. 
 

Kl. 13.30     Foredrag ved:
Mette Bager Nielsen ”Kronisk smertepatient”
Foredragsholder, forandringscoach, kostvejleder, Energi og Power Coach og Terapeut og under uddannelse til psykoterapeut.
Det var et rigtig godt foredrag, som handlede om, hvor vigtigt det er, at vi aktivt selv gør gode ting for os selv, for at få det bedre. Mettes ryg var blevet beskadiget i en færdselsulykke og hun havde levet med smerter i mange år. Hun har ved at få fokus på kost, motion og meditation fået et meget bedre liv.
Efter generalforsamlingen var der kaffe og kage og hyggesnak. :-)