Fabry Patientforening Danmarks ordinære generalforsamling 2023

11/03/23

Tak til alle jer der deltog , referatet fra dagen , bliver lagt på hjemmesiden efter påske. 

Invitation til Fabry Patientforening Danmarks ordinære generalforsamling 2023

Mødested: Liselund Højskole - Slotsalleen 44, 4200 Slagelse
Lørdag d.  11.03.22.  - Kl. 12.00 – 16.00

Kl. 12.00.                                   
Velkomst og frokost
                                                   
Velkommen til fremmødte deltagere v/ Formand Irene
Kl. 13.00 - 14-45  
Program for generalforsamling med følgende dagsorden:
Den endelige dagsorden er sendt direkte til vores medlemmer
via nyhedsmail d. 13.02. 2023.         
 1. Valg af dirigent og referent.
   
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
   
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
   
 4. Fastsættelse af kontingent . Bestyrelse har nyt forslag 
 5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende  år.  
 6. Forslag til vedtægtsændringer. - Bestyrelse har forslag til ændringer.  
 7. Behandling af indkomne forslag.
 8. Valg af formand ( Er kun på valg i lige årstal, så punktet udgår i år. ) 
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer - Et nyt bestyrelsesmedlem skal vælges 
 10. Valg af suppleanter
 11.  Valg af intern revisor. Ekstern revisor udpeges af bestyrelsen, på det første bestyrelse møde efter generalforsamling. ) 
 12. Eventuelt.
14.45 – 15.00                           
Pause :  Kaffe og kage tid  

Vigtige informationer om dagen:
- Bindende tilmelding senest d. 16.02.23 på mail: irenelauridsen@fabry.dk
- Eventuelt indkomne forslag skal sendes til formanden senest den 3.03.23 på mail.   
- Det er kun muligt at deltage i generalforsamlingen ved at møde op.
 
15.00 – 15.30
Gæstetaler efter generalforsamlingen.
Vi har inviteret Anja Pedersen, som er ny leder i Sjældne Diagnoser. Hun vil fortæller om de tilbud, den hjælp, medlemmerne af vores patientforeningen kan få via Helpline i Sjældne Diagnoser.  
Hvis I har spørgsmål til vores oplægsholder, kan I sende dem til os på mail: irenelauridsen@fabry.dk
Det vil også kunne stilles spørgsmål på dagen.
15. 45 : Kort afslutning og tak for i dag.
 
Information om bestyrelsens arbejde
Sonja stopper sit bestyrelsesarbejde, efter 6 år i bestyrelsen. Vi takker Sonja for det store arbejde hun har gjort for foreningen.
Vi søger derfor et nyt bestyrelsesmedlem. Vi ønsker en bestyrelse som er alsidig og bred, og opfordrer jer til at stille op.  
Vi afholder 6 -7 bestyrelsesmøder om året, hvor de fleste møder er online eller lægges i forbindelse med de arrangementer, vi afholder. Vi planlægger foreningens arrangementer, og deltager i nationale og internationale arrangementer.
Vel mødt   - Bestyrelsen i Fabry Patientforeningen Danmark

Referatet fra generalforsamlingen vil være tilgængelig,
her på hjemmesiden efter d. 15.04.2023.   

 
 


Tilbage til oversigten